HSY

Obs!
Brådskande felanmälningar endast per telefon 09 1561 3000 (24 h)

Meddela alltid omedelbart om brådskande fel per telefon i journummer, såsom vattenledningsläcka, vattenavbrott eller läckande vattenmätare samt om ett brunnslock som är söndrigt eller saknas. Via detta nummer kan du också lyssna meddelanden om plötsliga störningar som repareras.